متریال دیزاین

this document is not ready yet

متریال یک زبان بصری است که می‌تواند قواعد کلاسیک یک طراحی خوب را به همراه توانایی‌ها و نو‌آوری‌های تکنولوژی و علم امروز ترکیب کند.

اهداف

ساخت یک زبان بصری که بتواند قواعد کلاسیک یک طراحی خوب را به همراه توانایی‌ها و نو‌آوری‌های تکنولوژی و علم امروز ترکیب کند.

اهداف زبانی متریال دیزاین

توسعه‌ی یک سامانه‌ی اصولی که اجازه‌ی داشتن یک تجربه‌ی یکسان در پلت‌فرم‌ها و اندازه‌های متفاوت را می‌دهد. قوانین موبایل، قوانین اصلی‌اند اما لمس، صدا، ماوس و کیبورد همگی از روش‌ّهای ورود اطلاعات ردیف اول هستند.

اهداف سامانه‌ای متریال دیزاین

قواعد

قواعد استعاره‌ای متریال

متریال استعاره است

استعاره‌ی متریال، رابطه‌ی بین فضا و حرکت را تعریف می‌کند. ایده آن است که تکنولوژی از کاغذ و جوهر الهام گرفته و برای تسهیل خلاقیت و نوآوری مورد استفاده قراره گرفته است. سطوح و لبه‌ها نشانه‌های بصری آشنایی را ارائه می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهند تا فناوری فراتر از جهان فیزیکی را درک کنند.

قواعد پررنگ متریال

پررنگ، هندسه‌ای، عمدی

عناصر و کامپوننت‌هایی مانند توری، تایپوگرافی، رنگ‌ها و تصاویر نه تنها چشم‌نواز هستند بلکه یک حس سلسله مراتبی، معنایی و توجه ایجاد می‌کنند. تاکید بر روی اکشن‌ها و کامپوننت‌های مختلف، یک راهنمای بصری را برای کاربران می‌سازند.

قواعد حرکتی متریال

حرکت معنی می‌سازد

حرکت به کار اجازه میدهد تا بین آن چه که بر روی صفحه‌ی نمایش و دنیای واقعی می‌بینند، تفاوت قائل شوند. با ارائه کردن بازخورد و آشنایی، به کاربر اجازه می‌دهد تا خود را کاملا در یک تکنولوژی ناآشنا فرو ببرد. حرکت شامل پیوستگی و استمرار می‌شود بعلاوه‌ی دادن اطلاعات ناخودآگاه به کاربر درباره‌ی اشیاء و تغییرات.