نمونه‌کارها

در اینجا برخی از وبسایت‌هایی که با جغد ساخته شده‌اند، لیست گردیده‌اند. در صورتی که شما هم پروژه‌ای با جغد انجام داده‌اید، به ما خبر دهید!

لورم‌نامه

رنگ‌برند

ایده‌نگاران بینا

فینگرانو

رزومه‌ی ساده

چیتگر