تول‌تیپ

تول‌تیپ‌ها (tooltip) اشاره‌هایی کوچک، تعاملی و متنی عمدتا برای عناصر گرافیکی هستند. زمانی که از آیکون‌ها برای رویداد‌هایی استفاده می‌کنید، می‌توانید از تول‌تیپ برای توضیح آن رویداد استفاده کنید.

استفاده

برای استفاده از تول‌تیپ، باید به عنصر مورد نظر، کلاس‌های joqd tooltiped را اضافه نمود. همچنین متن اشاره به وسیله‌ی صفت title مشخص می‌شود.

<a href="#" title="تول‌تیپ" class="joqd purple soft-corner raised large button tooltiped">تول‌تیپ اتوماتیک</a>
$('body').tooltip();
آپشن‌ها

برای تول‌تیپ‌ها آپشن‌های مختلفی وجود دارد.

آپشن

مقدار پیش‌فرض

توضیح

position

auto

به کمک این آپشن، می‌توان محل قرار گیری تول‌تیپ نسبت به عنصر را مشخص کرد. دیگر ورودی‌های قابل قبول به صورت top، right، bottom و left می‌باشند.

color

grey-darken-3

به کمک این آپشن، می‌توان رنگ پس‌زمینه‌ی تول‌تیپ را مشخص کرد.

corner

soft-corner

به کمک این آپشن، می‌توان نوع گوشه‌های تول‌تیپ را مشخص کرد.

text

هیچی

به کمک این آپشن، می‌توان رنگ نوشته‌های تول‌تیپ را مشخص کرد.

border

هیچی

به کمک این آپشن، می‌توان نوع لبه‌های تول‌تیپ را مشخص کرد.